fbpx

JAK ZAMAWIAĆ

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. wybrać Produkt/y oraz dostępne warianty (np. rozmiar), będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”,

b. zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez zakładania Konta,

c. wybrać opcję dostawy, a następnie kliknąć przycisk „przejdź do płatności”,

d. wypełnić Formularz Zamówienia poprzez podanie następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowegoadres poczty elektronicznej, ewentualnie danych do faktury oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów. W przypadku Klientów niebędących konsumentami sensu stricto niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych przez Klienta danych.

e. wybrać jedną z dostępnych metod płatności i w zależności od wybranej metody płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem pkt. 7 Regulaminu.

2. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta” w niniejszym Regulaminie), będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania Zamówienia, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.